Y ü k l ə n i r . . .
Blog
21 sentyabr 2022

Wellness nedir?

Sağlamlıq sözü ingiliscə qədim köklərə malik müasir “Wellness” sözündən gəlmişdir. Sağlamlığın həm profilaktik, həm də bütövlükdə əsas prinsipləri Şərqdən (Hindistan, Çin) Qərbə (Yunanıstan, Roma) qədər qədim sivilizasiyalara gedib çıxır. 19-cu əsrdə Avropa və ABŞ-da ənənəvi tibblə paralel olaraq müxtəlif intellektual, dini və tibbi cərəyanlar inkişaf etmişdir. Bütöv və təbii yanaşmalara, öz-özünə müalicəyə və profilaktik qayğıya diqqət yetirməklə bu hərəkətlər bu gün sağlamlıq üçün möhkəm zəmin yaratmışdır
Daha ətraflı